FIRMA SZKOLENIOWA
Wojkowice ul. Granitowa 1a
Katowice Śląsk

Ocena ryzyka zawodowego
Śląskie Katowice

kurs wózka widłowego katowice
tel.:501 469 204 facebook

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

RYZYKO ZAWODOWE - jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy (PN-N-18001:2004)
Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z najczęściej kontrolowanych przez Państwową Inspecję Pracy oraz Sanepid obowiązków pracodawców wynikających z przepisów bhp.
Inspektorzy sprawdzają przede wszystkim , czy ocena jest sporządzona rzetelnie i zgodnie z definicją.

Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 226, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz zastosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Poszczególne etapy Oceny Ryzyka Zawodowego:
  • wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy i pracownika
  • opis stanowiska pracy i stref zagrożenia
  • dokładna ocena spełnienia wymogów dla danego stanowiska
  • opis i ocena wszelkich zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy
  • oszacowanie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska
  • opracowanie planu działań korygujących i/lub zapobiegawczych.
  • zapoznanie pracowników z oceną ryzyka.
  • okresowa weryfikacja oceny ryzyka.
Ocenę Ryzyka Zawodowego wykonuje się dla stanowiska pracy (czyli dla wszystkich pracowników na danym stanowisku) a nie dla każdego pracownika z osobna. Wykonujemy ją zgodnie z normą PN N - 18002 : 2000 ( dot. szacowania ryzyka wg skali trójstopniowej ) oraz PN 80/Z 08052 ( określa rodzaje zagrożeń ). Oferujemy Państwu wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie oraz sporządzenie pełnej dokumentacji. Serdecznie zapraszamy do współpracy

Jesteśmy firmą działającą na rynku na podstawie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.24/00077/2007 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, oraz certyfikatu Ministerstwa Gospodarki Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach Nr rej. 17/IN-WYKŁ. 43/2005. Korzystając z możliwości zaprezentowania firmy Karyt oraz przedstawienia propozycji współpracy w przyszłości, mamy jednocześnie nadzieję, iż wzbudzi ona Państwa zainteresowanie.

Szkolenia BHP ● Kursy na wózki widłowe ● Ocena ryzyka zawodowego ● HDS'y i suwnice ● Szkolenia PPOŻ ● Katowice ● Śląsk ● Polecamy