kurs wózka widłowego katowice

kurs wózka widłowego
kursy BHP
kurs suwnice

FIRMA SZKOLENIOWA
Będzin ul. Boleradz 2
Katowice Śląsk

Kursy na SUWNICE I HDS


Kurs HDS

HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) - jest to odmiana dźwigu samochodowego, montowanego na samochodach ciężarowych oraz dostawczych, umożliwiającego ich samodzielny załadunek oraz rozładunek, dlatego znany jest także jako żuraw przeładunkowy. Kurs HDS kończy się egzaminem i uzyskaniem uprawnień UDT Kat. IIŻ - ważnych bezterminowo. Wymagania - aby uzyskać stosowne uprawnienia kandydat musi spełnić następujące wymagania: Kurs HDS - przeprowadzamy u klienta posiadającego odpowiednie urządzenie.
Szkolimy również w godz. popołudniowych nawet do godz. 20oo
oraz w soboty.

Kurs na Suwnice

Posiadamy program nauczania uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego
Zdawalność jest bliska 100%

Suwnica - dźwignica pracująca w jednej lub dwóch płaszczyznach przesuwu z mechanizmem podnoszenia i opuszczania oraz elementem chwytającym w postaci zawiesia hakowego, trawersu, itp.

Suwnice możemy podzielić na pomostowe, bramowe i podwieszane sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny.

Kurs na suwnice dotyczy również wciągników i wciągarek oraz żurawi stacjonarnych, warsztatowych jak i tych stosowanych przy maszynach w ciągach technologicznych wykorzystywanych do podnoszenia i podawania materiałów na maszynę.
Wymagania dla kandydatów: Kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki przeprowadzamy w naszym ośrodku lub u klienta posiadającego odpowiednie urządzenie.
Kurs dla operatorów suwnic kończy się uzyskaniem uprawnień UDT Kat. I S lub II S
Szkolimy również w godz. popołudniowych nawet do godz. 20oo
oraz w soboty.

Szkolenie operatorów dźwigów towarowych
i towarowo - osobowych

Winda - dźwig szybowy, służy do przemieszczania ludzi lub towaru w płaszczyźnie pionowej. Windy możemy podzielić ze względu na ich zastosowanie na: Wymagania dla kandydatów:

Kurs na ładowarki teleskopowe

Ładowarka teleskopowa - często określana jako kołowy nośnik osprzętu, posiadająca wysięgnik teleskopowy z podwójną fazą wysięgu - jest maszyną wyjątkowo wszechstronną stosowaną w budownictwie, rolnictwie oraz do wszelkich prac magazynowych i przeładunkowych. Z racji możliwości zastosowania różnego rodzaju osprzętu może służyć jako: Kurs na ładowarki teleskopowe kończy się uzyskaniem uprawnień UDT Kat. I WJO
Uprawnienia ważne bezterminowo.

Ceny kursów

(obsługa i konserwacja maszyn).
3Szkolenie operatorów suwnic sterowanych z poziomu roboczego II S250 zł
4Szkolenie operatorów suwnic sterowanych z kabiny I S450 zł
5Szklenie operatorów wciągników i wciągarek200 zł
6Szkolenie operatorów żurawi stacjonarnych200 zł
7Szkolenie operatorów HDS350 zł
8Szkolenie konserwatorów wózków podnośnikowych450 zł
9Szkolenie konserwatorów suwnic450 zł


kom.: 501 469 204

certyfikat na szkolenia BHP

 
Szkolenia BHP ● Kursy na wózki widłowe ● Ocena ryzyka zawodowego ● HDS'y i suwnice ● Szkolenia PPOŻ ● Katowice Śląsk ● Polecamy